Всичко за покрива от А до Я

Соларен цикъл за подгряване на вода за битови нужди

Подгряване на вода

Енергоносителят (1) в тази система представлява смес от вода и антифриз. Тя се загрява в колектора (2) от слънчевите лъчи. Когато температурата в колектора (2) надвиши температурата в долната част на соларния бойлер (3) с около 5°C, се
включва помпената група (4). Топлоносещата течност (1) преминава през топлообменика в бойлера (5) и отдава топлината към околната вода за потребление. Охладената течност отново се отвежда към колектора (2), за да бъде отново загрята от слънцето.

Определяне на необходимата площ за производство на топла вода