Всичко за покрива от А до Я

Намаляването на разходите за отопление и безплатна топла вода

 

Ниско енергийните и пасивните сгради позволяват значително намаляване на разходите за отопление. Непроменено остава обаче потреблението на енергия за топла вода. В едно средно домакинство консумацията на топла вода на един човек е около 50 литра на ден. Годишната консумация на енергия е около 850 kWh за затоплянето на това количество вода от 10°C до 50°C. Едно 4 членно семейство се нуждае следователно от 3400 kWh за подгряване на топла вода. За сравнение добре топлоизолираните сгради вече се нуждаят от по-малко енергия за отопление. В една къща от 130 m2 с ниско потребление на енергия са достатъчни 2600 kWh за осигуряване на комфортна температура през цялата година. Един поглед към графиката ясно показва, как с енергийното оптимизиране на сградите се променя съотношението между двата основни енергопотребителя.

СНИЖАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ Е БЛАГОПРИЯТНО ЗА КЛИМАТА - В периода март – октомври слънчевата енергия е достатъчна за покриване на 85% от потребностите от топла вода. С помощта на модерна соларна техника вие можете значително да намалите разходите за топла вода.

Насоки за икономично оразмеряване

Икономическата ефективност на слънчевите колектори за битова топла вода, за затопляне водата на басейн или подпомагане на отоплението не може да се направи като се сравняват директно разходите за икопаемите горива с амортизационните разходи за инвестицията в слънчеви колектори, а само с определяне ефикасността на системата през цялата година. Ето защо при определяне ефективността на слънчевите колектори трябва да се вземат предвид всички фактори, климатичните условия в България и да се спазва следното:

 • Системата за битова гореща вода трябва да бъде съобразена с реалното целогодишното потребление на домакинството. Между 40% и 70% от използваната през годината за битови нужди топла вода да се загрява от слънчевите колектори.
 • Слънчевите колектори са подходящи също за подпомагане на отоплението. За една добр изолирана еднофамилна къща е необходима обикновено между 16 m2 и 20 m2 колекторна площ.
 • За предотвратявне на излишно преоразмеряване на инсталацията, трябва да се спазват насоките и нормите за оразмеряване.

Наистина всяка инсталация трябва да осигурява някакви резерви, тоест да произвежда излишна топлина в определени периоди. По принцип обаче в нашият климатичен пояс е икономически ефективно до 70% от топла вода да се загрява от слънчевите колектори.

Получавана от слънцето енергия в % през лятото е по-голяма от потребността и повечето енергия от слънцето не може да се използва. Само чрез определени мерки тази енергия може да бъде съхранена.

Оразмеряване

Оразмеряването на слънчевите колектори и определянето на колекторната площ зависи от следните фактори:

 • потребността от топла вода
 • потребностите за отопление (когато е желано подпомагане на отоплението)
 • желания дял на слънчевата енергия
 • местонахождението/метеорологичните условия
 • ориентацията и наклона
 • вида на колектора

 

Дневна потребност от топла вода (45°C) на човек в л.:

 • икономичен режим - 30 – 40 л.
 • среден режим - 50 – 60 л.
 • висок режим - 70 – 100 л.


Обем на бойлера - Бойлерът трябва да бъде оразмерен така, че един ден с лошо време да не се отрази на нормалното потребление.

Колекторна площ - Препоръчителни условия:

 • Около 1,5 m2 колекторна площ на човек.
 • Наклон на колектора > 20°
 • Посока от югоизток на югозапад
 • Еднофамилна къща: потребност от топла вода x 2
 • Многофамилна къща: потребност от топла вода x 1,5 или около 50 –100 литра обем на бойлера на квадратен метър колекторна площ.

За по-точно определяне на колекторната площ може да се ползва приложената графика.