Всичко за покрива от А до Я

Специални керемидиКомпоненти от тип СИГУРНОСТ. Видове специални керемиди:

  • Половин керемида
  • Странична керемида
Половин керемида

Предлага се за всички модели керемиди. Използва се при двускатни покриви, които завършват със странични керемиди. Прилагат се и в много случаи за подобряване качеството на укрепване на рязаните керемиди в областта на маиите, уламата и при покриване на отвори в покрива (снегозадържаща решетка, стъпала, покривни прозорци, колектори за вграждане и др.).

 

 

Атика Антик, Атика PROTECTOR, Тектура PROTECTOR и Тегалит PROTECTOR - Технически данни
Материал: Пясък, цимент, вода и неорганични пигменти
Цвят: В зависимост от цвета на керемидата
Размери: 183х420 мм
Тегло: Около 2,5 кг/брой
Покривна ширина: 15,0 см
Класик, Класик Протектор, Адриа Умбра, Адриа Магико, Натура Плюс и Икономик - Технически данни
Материал: Пясък, цимент, вода и неорганични пигменти
Цвят: В зависимост от цвета на керемидата
Размери: Дунав 182х420 мм, Класик 180х420 мм
Тегло: Около 2,3 кг/брой
Покривна ширина: 15,0 см
Разход:  При двускатни покриви зависи от размерите на покрива. Най-малко 1 брой/лин. метър улама и маия
Странична керемида - лява и дясна

Със страничните керемиди се оформят наклонени стрехи. За да се използват, е необходимо да има прав ъгъл (90°) между стрехата и наклонената стреха.

Важно: на снимката е изобразена странична ДЯСНА керемида !!!

 

  

 

Технически данни
Материал: Пясък, цимент, водаинеорганични пигменти
Цвят: В зависимост от вида керемида
Модел:  Класик, Класик Протектор, Дунав, Атика Антик и Атика Протектор
Повърхност: Гладка
Размери: 330х420 мм
Тегло: 6,7 кг/бр.
Височина на борда: Около 10,0 см
Покривна ширина:  Лява керемида: 33,0 см; дясна керемида: 30,0 см
Два отвора: За винт или гвоздей Ø 4 мм
Разстояние от Горен до Горен Ръб на Летвите
(РГГРЛ):
Мин. 31,0 см; макс. 34,0 см
Разход:  В зависимост от наклона на покрива около 3 бр/лин .метър