Всичко за покрива от А до Я

Преустройство на Вашия Дом, Често задавани въпроси

 

Тук ще намерите отговори на някои от най-често срещаните въпроси за реконструкция на покривите. Ако имате въпрос, за който не сме се досетили, моля информирайте ни като използвате нашия формуляр за контакт и ние ще се свържем с вас.

 

 1. Колко струва реконструкцията на покривното пространство?
 2. Защо преустройството на подпокривното пространство често изисква нова покривна конструкция?
 3. Фактори при определяне нуждата от проектни разрешителни
 4. Необходими ли са проект и разрешително за строеж за преустройството/реконструкция на подпокривното пространство?
 5. Нужно ли ви е разрешние за строеж за преустройство на подпокривното пространство?
 6. Какви са стъпките по ЗУТ при реконструкция на покрива?
 7. Изискванията към преустройството/реконструкция на покрива - в кои случай е необходимо съгласие от съседи и общо събрание?
 8. Кои са основните административни стъпки за извършване на преустройство, респ. реконструкция на покрива?
 9. Какво е технически паспорт?
 10. Какво съдържа техническия паспорт?
 11. Кога се изработва технически паспорт?
 12. Коя категория е моята сграда?
 13. За кои сгради и строежи не се съставя технически паспорт?
 14. Кой може да поръча технически паспорт?
 15. Кой съставя технически паспорт?
 16. Какво представлява обследването?
 17. Живеем в нова кооперация. Дали нашата сграда има технически паспорт?
 18. Имам остъклен балкон или съм правил вътрешно преустройство без никакви строителни документи. Ако се опише в техническия паспорт ще се „узакони“ ли?
 19. Мога ли да си направя технически паспорт само на моя апартамент, офис или магазин?
 20. Мога ли да проверя каква строителна документация има за моята сграда?
 21. Може ли да се направи технически паспорт при липса на техническа документация и чертежи?
 22. Как се определя цената за изготвяне на технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане?
 23. Цена на таванско преустройство
 24. Квалификации (правоспособности) на покривен специалист за покривни преустройства